Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
Waarom een stichting?
Rond 1980 heeft Hans Vink, nu bestuurslid van onze stichting, intensief gespeurd naar levenstekens van de Das in Utrecht en Het Gooi. Bijna vergeefs: slechts bij Hollandsche Rading vond hij een klein dassengezinetje. Reden voor Hans de deze dassen direct te gaan beschermen. Allerlei mensen en organisaties heeft hij bewogen om (potentiële) burchtplekken, foerageergebieden en migratiezones te behouden, te verbeteren of zelfs nieuw aan te leggen. Nog steeds is Hans hier wekelijks erg druk mee. Duizenden uren onderzoek en beschermingswerk, grotendeels op eigen kosten. Je zou zeggen dat deze dadendrang bewijst dat iemand een uitzonderlijk belang heeft bij de bescherming van de Das. Een belang dat hem duidelijk onderscheidt van bijna ieder ander. Een belang dat óók het recht geeft om bijvoorbeeld bezwaar te maken tegen goedkeuringsbesluiten van de overheid voor ruimtelijke ingrepen die in strijd zijn of lijken met de wettelijke bescherming van de Das en zijn leefgebied. Maar niets is minder waar. Onze Raad van State heeft namelijk geoordeeld dat een persoon uitsluitend bezwaar kan maken tegen zulke besluiten als hij vanuit zijn woning rechtstreeks zicht heeft op het gebied waar functies voor de Das dreigen te verslechteren door de ruimtelijke ingreep. Wij vinden dat de Raad van State daarmee de Algemene Wet Bestuursrecht te nauw opvat. Maar goed, het is helaas de huidige stand van zaken.
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Dit merkwaardige oordeel van de Raad van State vormde in 2010 de aanleiding voor enkele mensen om onze stichting op te richten. Hans Vink voert nu veel van zijn werk namens de stichting uit en de overige bestuursleden dragen ook hun steentje bij. Daarmee is onze stichting een ‘rechtspersoon’ en in staat om ‘in rechte’ op te komen voor het belang van al ons beschermingswerk. Wij kunnen dus bezwaar maken tegen goedkeuringsbesluiten van de overheid, of - als het echt móet - zelfs in beroep gaan bij een rechter. Bovendien zijn onze bestuursleden wettelijk deskundig op het gebied van de ecologie en het gedrag van de Das. Voor de wet gelden onze conclusies en adviezen - vaak op basis van eigen onderzoek - als een oordeel van een deskundige. Anders dan commerciële ecologische adviesbureaus, interpreteren we de wetgeving zo gunstig mogelijk voor de Das en zijn leefgebied en naar onze mening óók zoals de wetgeving is bedoeld. Een werkgroep in de vorm van een wettelijk deskundige stichting kan dus veel beter opkomen voor de bescherming van de Das en zijn leefgebied dan ‘zomaar’ een werkgroep.