8 juli 2017 Naar het opvangcentrum In mei werden overdag drie dassenjongen gezien op een burcht op de oostelijke Utrechtse Heuvelrug. Ze liepen op mensen af en werden aangevallen door een hond. Een wandelaar heeft ze ontzet. Enkel dagen eerder was er een doodgereden vrouwtjesdas gevonden op een nabijgelegen weg. Dit was vrijwel zeker de moeder van de jonkies. Beelden van een wildcamera toonden ook aan dat deze jonge dasjes geen moeder hadden. Aanvankelijk was het plan om de burcht in te rasteren en de dasjes daar bij te voeren. Bij nader inzien bleken ze daarvoor te jong. Daarom werd besloten een poging doen ze op de burcht vangen en dan naar het opvangcentrum van Das & Boom te brengen, in Beek - Ubbergen. Leden van de werkgroep Dassen van de Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen - Leersum hebben daarvoor in toerbeurt urenlang bij de burcht gepost. Helaas is er uiteindelijk nog slechts één dasje vanuit de burcht bovengronds gekomen. Het kon gelukkig worden gevangen en werd meteen warm ingepakt. Aangekomen in het opvangcentrum knapte het zienderogen op en wilde drinken van een mengsel van Roosvicee, honing en water. De kans is groot dat het jonkie overleeft en op den duur weer op een geschikte plek kan worden uitgezet. Verschillende mensen hebben óók met raad en daad geholpen, o.a. medewerkers van de dierenambulance, Friso Derickx (stichting Dassenwerkgroep Brabant), boswachter Hugo Spitzen (Utrechts Landschap) en medewerkers van Staatsbosbeheer. 8 juli 2017 Voorzichtig, met dassenjongen overdag Sommige burchten op de heuvelrug liggen op erg rustige plekken. Onderzoek met wildcamera’s laat zien dat dassen daar soms midden op de dag bovengronds komen. Dat geldt zeker ook voor dassenjongen, die dan spelen of korte verkenningstochtjes maken. Mocht u in april, mei of juni overdag dassenjongen op of bij een burcht zien, neem dan even contact met ons op. We kunnen dan nagaan of het om verweesde dasjes gaat, of dat de situatie normaal is. 8 juli 2017 Veel publiciteit voor dassen bij Amelisweerd/A27 Een filmpje van een actieve das langs de A27 bij Amelisweerd heeft voor veel publiciteit gezorgd. De A27 wordt rondom Utrecht verbreed tot 14 banen, en daar moet een strook bos van Amelisweerd voor wijken. Er is veel weerstand tegen deze plannen vanuit de gemeente Utrecht en omringende gemeentes. Het bos Amelisweerd is erg oud en soortenrijk en wordt door veel recreanten bezocht. Dat het hier om een waardevol natuurgebied gaat, bewijst de keuze van de dassen. Deze hebben zich gevestigd in een rustig gebied, waar geen publiek komt en waar ze ongestoord een burcht gebouwd hebben. Ze foerageren niet alleen in het bos, maar vooral ook in de nabijgelegen weilanden. De dassen zullen de aanleg van de extra rijstroken waarschijnlijk niet tegenhouden. Dat heeft niet zozeer te maken met de nieuwe natuurwet, maar wel met het grote landelijke belang dat wordt gehecht aan de rondwegen rondom Utrecht. De procedures om de weg tegen te houden zijn bijna allemaal afgerond, behalve een laatste uitspraak van de Raad van State. Hoe de dassen dan aangezet worden om te vertrekken, wordt nog onderzocht. Voorlopig worden ze met rust gelaten. Zie ook: https://twitter.com/amelisweerd/status/842734986453237761?s=03 8 juli 2017 Lezing op zorginstelling In een grote parktuin rond een zorginstelling voor ouderen, nabij het Gooi, ligt een mooie dassenburcht. In mei hebben we daar voor de bewoners en personeel een lezing over de Das gegeven. We konden daarbij ook beelden tonen van de das(sen) die in de parktuin wonen. De bewoners stelden leuke vragen en maakten grappige opmerkingen. Een bijzondere en leuke ervaring. 19 maart 2017 Staatsbosbeheer voorkomt natte slobbertruien Dassen kunnen heel goed zwemmen. Maar ze maken dankbaar gebruik van planken die als een loopbruggetje over sloten worden gelegd. Dat is ook wel logisch, omdat foerageertochten minder rendabel worden als een das koud en nat wordt, met name in de winter. Een deel van de energie gaat dan verloren aan het opwarmen en opdrogen van het lichaam. Klik hier voor het hele bericht.

Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Nieuws
Deze dassenclan op Amelisweerd lijkt zich nog weinig aan te trekken van de hype. Foto: Hans Vink.