Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Berichten 29-06-2020 tot 14-07-2020
29-06-2020 Jonge dassen verkennen de buitenwereld De vaste camera bij de dassenburcht op de Utrechtse Heuvelrug volgt dit seizoen de dassenfamilie van de Eik. De twee kleuterjongen verkennen de buitenwereld, leren hun snuit te gebruiken om te wroeten naar larven en hobbelen achter moeder aan. Dan zijn ze een tijdje verdwenen. Volwassen dassen gebruiken de speelplek ook om met elkaar te stoeien! Het komt vaker voor dat een moeder met haar jongen uitwijkt naar een bijburcht vlak in de buurt, waar het rustiger is dan in de familieburcht. Wanneer komen ze terug?
14-07-2020 Das in verwarring Aan de noordzijde van het ecoductcomplex van de Zwaluwenberg (over de N417 tussen Hollandsche Rading en Hilversum) is een vaste oversteekplek voor dassen. Ze lopen hier niet via de natuurbrug, maar er onderlangs en steken de weg over. Eind mei werd daar door een vrijwilliger van de Dassenwerkgroep om 23.30 uur een das gezien, die gedesoriënteerd op de weg liep. De bestuurster gaf lichtseinen aan haar tegenligger, en er werd even gestopt om de das de gelegenheid te bieden zich te herpakken en het spoor (de wissel) terug te vinden. Die wissel loopt daar al sinds vele jaren, en door de aanleg van het ecoductcomplex (2013) en de begeleidende hekwerken zijn de bekende looproutes verstoord geraakt. Er vallen regelmatig slachtoffers door aanrijdingen omdat ze op zoek gaan naar de geur van hun oude wissel. Het is bekend dat dassen zeer vasthoudend zijn in het gebruik van hun bekende routes. Bij de aanleg van nieuwe infrastructuur (wegen, tunnels, huizenbouw etc.) komt het vaak voor dat dassen de weg kwijtraken en gaan dwalen, heen en teruglopen op bijvoorbeeld wegen op zoek naar het oude geurspoor. Ook bij de werkzaamheden voor de rondweg in Amersfoort is dat waargenomen (2019). Wij zijn dan ook van mening dat niet alleen de afstand tot de burcht een criterium moet zijn voor vergunningen om dassenleefgebied te verstoren, maar ook de ligging van wissels en oversteekplekken moet worden meegewogen. Die kunnen met een buis onder de weg met succes worden beveiligd. Uit onderzoek blijkt dat ecoducten voor dassen zodanig nieuw en onbekend terrein zijn, dat ze daar niet gauw op verkenning gaan omdat ze er geen route aanknopingspunten vinden.