Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Berichten 25-08-2020 toto 18-09-2020
25-08-2020 Drukte op de dassenwissel Op het landgoed Eijckenstein (Maartensdijk) hangen wildcamera’s gericht op een dassenwissel. Er zijn al diverse aanrijdingen geweest zijn op een rustige bosweg waar de wissel dit weggetje kruist. Het blijkt een druk belopen route te zijn, niet alleen een vaste route voor dassen, maar ook voor haas, vos, boommarter, ree ( met kalf) en poes. Het beeldmateriaal is van onze eigen Dassenwerkgroep vrijwilligers Adri en Ton. Een verrassend filmpje!
18-09-2020 Kunstburcht op de Monnikenberg Ter compensatie van vier vernielde dassenburchten is op landgoed De Monnikenberg (Hilversum) een fraaie nieuwe burcht voor dassen aangelegd. Op landgoed de Monnikenberg (Hilversum) zijn al 10 hectaren natuur verdwenen voor verbreding van de A27 inclusief wildviaduct, de aanleg van een snelle busbaan/fietspad +weg langs het spoor , en bouw van ziekenhuis, appartementen en zorgwoningen. Er moet volgens Gooisch Natuurreservaat nog eens 7,5 hectare op de schop, omdat akker en weiland moeten wijken voor heide. Wij hebben bezwaar tegen die grootse afgravingen, want de dassenfamilie van het landgoed vindt er prima voedsel. Omdat bij de aanleg van busbaan en het begeleidende ecoduct ook vier (bij)burchten vernield zijn, is ter compensatie een kunstburcht aangelegd in het bos. Een fraai geheel van buizen en kamers in zand, afgedekt met zwarte bosgrond. ‘Das en Boom’ heeft hierbij geadviseerd. Nu afwachten of de dassen deze mooie huisvesting in gebruik gaan nemen! Eigenlijk is daar geen zorg over: meestal wordt een dergelijk aanbod snel bewoond. We maken ons wel grote zorgen om het verlies aan voedselgebied dat de dieren nog te wachten staat. Het weiland op het landgoed is een matig voedselrijk grasland met waardevolle bodemfauna. Er lopen schapen. Door afgraven moet het verschralen tot heide, waardoor de wormen - hoofdvoedsel van de das- zullen verdwijnen. We hopen met inspraak- en bezwaarprocedures dit plan tegen te houden en dat is een ingewikkelde kwestie. Het herinrichten van het landgoed is namelijk onderdeel van “Voltooiing Groene Schakel”, dat versnipperde natuurgebieden met elkaar wil verbinden. Door de stikstofdepositie van de rondom gelegen wegen is heideontwikkeling echter een heilloze doelstelling; afgraven zal hier leiden tot verruiging. Hopelijk zijn de plannenmakers daarvan te overtuigen en kunnen de dassen nog lang blijven op (de resten van) het landgoed!