Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Berichten 24-12-2019 tot 25-01-2020
24-12-2019 -Gemeente Amersfoort: geen last van werkzaamheden rondweg voor de dassen De gemeente Amersfoort maakt bezwaar tegen het voornemen van de RUD om een last onder dwangsom op te leggen als de gemeente niet beter zorgt voor de dassen in het gebied van de westelijke rondweg. Bij de werkzaamheden zijn al drie, mogelijk vier dassen doodgereden. In de afgelopen 15 jaar zijn hier niet eerder dassenslachtoffers gezien. De RUD vindt dat er op basis van het zorgbeginsel in de wet natuurbescherming gelet moet worden op het blokkeren van dassenwissels en het vernielen van geursporen op de routes naar de burchten. De dassenwerkgroep heeft onlangs in een rapport uitgelegd dat de aanrijdingen het gevolg kunnen zijn van de vele verschillende werkzaamheden, zoals nachtelijke machines en werklawaai op het spoor, blokkades door opslag van buizen langs de weg en kaalslag door kappen van bomen. Maar de gemeente bestrijdt dat. Dassen keren gewoon om als ze obstakels tegenkomen en zoeken niet naar alternatieve routes waardoor ze op de weg komen, zegt ze. Ook is het normaal dat dassen in het najaar gaan zwerven en aangereden worden. En liggen de burchten op ruime afstand van de werkzaamheden. De gemeente beroept zich op uitspraken van bureau Mulder Natuurlijk en onderzoek langs de A27. Hier zijn overigens ook dassen doodgereden óp de snelweg en is een burcht in het talud uiteindelijk verlaten. De dassenwerkgroep wordt in het bezwaar onvriendelijk bejegend en de RUD wordt als niet-onafhankelijk neergezet. En verder wordt er gewezen naar vooringenomenheid van plaatselijke natuuronderzoekers die tegenstander zijn van de weg. De gemeente compenseert de natuurschade met de aanleg van een ecoduct en tunnelbuizen. Het ecoduct ligt voor de dassen op een verkeerde plaats en de buizen zijn bedoeld voor o.a. amfibieën en krijgen geen geleidende dassenrasters. Vanuit de dassenwerkgroep zijn de bezwaren van de gemeente weerlegd in een rapport aan de RUD dat op 21 december verstuurd is. Deze dienst moet spoedig een besluit nemen over de last onder dwangsom.
25-01-2020 De laatste natuurschakels: 2 faunatunnels bij De Bilt in aanleg. Eind januari 2020 wordt gestart met de aanleg van 2 faunatunnels in de verbinding tussen het Kromme Rijngebied met het westelijke Noorderpark en de Vechtplassen. Nabij het KNMI is het oude fietstunneltje onder de Utrechtseweg (N237) naar de Uithof vervangen door een brede fietstunnel die in november 2019 klaar was. Het oude tunneltje wordt ingericht als faunapassage. Bij fort Griftenstein komt er onder de N237 een tweede faunatunnel, die de provincie eind 2020 laat aanleggen in het kader van ontsnippering maatregelen. De dieren kunnen dan veilig noord- zuidwaarts migreren tussen de Uithof en de Voorveldse polder. Deze polder wordt heringericht met veel natuurvoorzieningen. Er komt ook een faunatunnel onder de Biltse Rading, die door de gemeente Utrecht wordt aangelegd vanaf januari 2020. Die vormt de verbinding tussen de Voorveldse polder en de westelijke polders van De Bilt/ Groenekan. Deze beide verbindingen moeten de laatste twee hindernissen oplossen van de "natte" Utrechtse natuurgebieden tussen Kromme Rijn en Vechtstreek. Er zullen veel dieren gebruik maken van de tunnels zoals dassen, marters, ringslangen, kikkers en padden. In de komende jaren vallen daardoor minder verkeersslachtoffers onder de dieren en worden deelpopulaties beter verbonden. Er zijn veel faunapassages onder en over de A12, A27 en A28 en de provinciale wegen en spoorlijnen in Utrecht. Deze vormen samen een veilige natuurroute west-oost van meer dan 15 kilometer. Het hele systeem van faunatunnels en buizen is bedoeld om de biodiversiteit in de provincie Utrecht te helpen bevorderen en beschermen. Het gebruik van de passages wordt regelmatig gemonitord. Veel van deze tunnels worden gebruikt door dassen, soms zelfs als hoofdgebruiker met meerdere passages per nacht.