Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Berichten 2021-10-13 tot 2021-10-19
13-10-2021 Bouwplannen in natuurgebied Unesco Werelderfgoed Griftenstein Langs de Utrechtseweg in De Bilt wordt een woonwijk gepland op een klein voormalig industrieterrein. Het plan hapt ook een aansluitend stuk uit het natuurgebied bij de Werken van Griftenstein. Hier is het Natuurnetwerk Nederland maar 150 meter smal. In het gebied leeft een dassenfamilie. De dassen foerageren op de weilanden aangrenzend aan Griftenstein, en precies die weilanden worden ook bebouwd. Dat betekent vernietigen van nabij de hoofdburcht gelegen rijk voedselgebied en aantasten van de functionele leefomgeving. Deze weilanden zijn ook deel van het NNN als “agrarisch met natuurwaarden”. Het gebied vormt een belangrijke schakel in de natuurverbinding tussen Kromme Rijn en Noordelijke Utrechtse Heuvelrug noordwaarts en Vechtplassengebied in het noordwesten. Om die verbinding te verbeteren zijn al diverse dure faunatunnels aangelegd. Het plan is niet alleen slecht voor de dassen. Er komen watergangen rondom de wijk, maar mét een landverbinding naar Griftenstein (risico op struinen!). De Biltse Grift met schoon water en grote rijkdom aan libellen, kikkers, slangen, vogels, vlinders, wordt er verplaatst en gedempt. Er komt een sloot met boomgaardje voor in de plaats. Kortom: een aderlating voor de natuur in dit rijke natuurgebied en verlies aan leefgebied voor een dassenfamilie. Als compensatie is een stuk weiland in de Voorveldse polder aangekocht: het ligt voor de dassen te ver weg en bovendien is daar een naburig territorium. De dassenwerkgroep heeft een zienswijze ingediend bij de gemeente De Bilt om te adviseren NIET te bouwen op de weilanden in het natuurgebied aansluitend aan Griftenstein en de bouw te beperken tot het vroegere industrieterrein!
19-10-2021 Dassenraster geplaatst door Natuurmonumenten Aan de rand van het Gooi worden op de drukke Utrechtseweg en zijwegen elk jaar dassen doodgereden. Waar komen de dieren vandaan? Waar steken ze de weg over? Is er een oplossing? Uit veldonderzoek verricht door de Dassenwerkgroep Utrecht en t Gooi bleek dat de dassen aan het einde van een bestaand dassenkerend raster toch weer de weg proberen over te steken op weg naar hun voedselgebieden (bemeste graslanden). Vereniging Natuurmonumenten, eigenaar van het aangrenzende bosperceel, was in staat op korte termijn de ontbrekende rasters te laten plaatsen die voor geleiding zorgen naar een faunabuis zo’n honderd meter verderop. Op de foto’s is te zien, dat het hekwerk wordt ingegraven, om te voorkomen dat de dassen er onderdoor gaan. Ze kunnen met gemak een doorgang in het zand maken om het hek onderlangs te passeren. Het gaas wordt minimaal 60 cm diep ingegraven en naar “binnen” omgebogen. De dassen worden zo gedwongen de weg veilig via de faunabuis over te steken. En auto’s in de nacht hebben geen last meer van aanrijdingen, schrik en schade. Ook een bestaande werkpoort die meer dan 20 jaar geleden tegelijk met dassenraster werd aangelegd en nu toch echt aan het einde van zijn levensduur was, is tegelijk vervangen.