Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Berichten 2021-06-16 tot 2021-05-05
01-05-2021 Veilige oversteek voor dassen onder de Traayweg door Door samenwerking tussen gemeente, Nationaal Park, Utrechts Landschap én MTB Utrechtse Heuvelrug kon er een faunabuis aangelegd worden onder de Traayweg (tussen Driebergen en Austerlitz). Daar zijn al vaker dassen doodgereden. Langs de weg kwam een breder en veiliger fietspad en dat was aanleiding voor de mountainbike vereniging om ook een veilige oversteek voor dassen en andere kleine dieren mee te helpen realiseren. Mountainbikers schaffen een vignet aan om in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug te mogen rijden. Met dat geld worden de paden onderhouden en natuurmaatregelen getroffen.
5-05-2021 Peuterdasjes in Baarn gered Op 7 mei 21 kwamen er bij de dassenwerkgroep meldingen binnen van een doodgereden das op de Torenlaan in Baarn. Het bleek een zogend vrouwtje te zijn, snelle actie was daarom nodig. Een drietal vrijwilligers van de dassenwerkgroep was direct bereid om de nabijgelegen burcht in de gaten te houden en er camera’s op te hangen. Observeren van de burcht was ook noodzakelijk vanwege de vele loslopende honden, die in kleine piepende dasjes een gemakkelijke prooi kunnen zien. Alleen als dasjes sterk genoeg zijn om hongerig uit de pijp van hun burcht te klimmen, kunnen ze gered worden en in de opvang verzorgd. Inderdaad: drie kleine dasjes! Een van de dassenwerkgroep- leden heeft de dasjes zodra ze zich vertoonden, gevangen en overgedragen aan de opvang bij Das en Boom in Brabant. In de auto wilden ze al wel drinken na bijna drie dagen zonder hun moeder! Het gaat nu heel goed met het drietal in de opvang. Als ze zich goed blijven ontwikkelen en voor hun eigen voedsel kunnen zorgen, gaan ze terug naar Baarn. We hebben veel reacties gekregen van buurtbewoners die de dode moederdas hadden gezien en ook de observaties en reddingsactie hadden meegekregen. Dank allemaal voor de hulp en het meeleven! Hier in Baarn zijn al vaker dassen aangereden, misschien kan er een faunabuis onder de weg gelegd worden om de oversteek veilig te maken? 20-05-2021 Vele handen… In de Westbroekse Zodden heeft Staasbosbeheer afgelopen winterseizoen 20/21 grootschalig natuurherstel uitgevoerd. Dichtgegroeide zodden werden uitgebaggerd, moerasbos werd verwijderd en er zijn maatregelen getroffen om het schone kwelwater in het gebied te behouden. Het elzenbos waar zich een dassenburcht bevindt, is ongemoeid gelaten. De sloten zijn verbreed met afgevlakte oevers. Dassen moesten na afloop van de werkzaamheden zwemmend de sloten oversteken om hun wormenrijke weilanden te bereiken: de planken waren te kort geworden en afgevoerd! Vanuit verschillende kanten kreeg de dassenwerkgroep hulp om de loopplanken te vervangen. SBB zorgde voor lange nieuwe planken. Een jachtopziener van de Wildbeheerseenheid hielp deze aan te voeren en neer te leggen. De bewonersvereniging in Loosdrecht zorgde voor een extra lange plank van 5 meter. Deze is onlangs met hulp van vrijwilligers neergelegd op de plek waar de wissel een brede sloot kruist. De dassen kunnen weer ongehinderd door hun leefgebied migreren!