Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Berichten 2020-12-17 tot 2021-01-11
08-12-2020 Advies: niet plaggen bij toekomstig ecoduct Valkenheide Nabij de buurtschap Valkenheide (gem Utrechtse Heuvelrug) is een ecoduct over de N 226 gepland om een veilige verbinding te maken voor pendelende dieren van de Utrechtse Heuvelrug. Daarbij is het plan een landbouwgebied van 4 ha om te vormen tot natuurgebied. Zo ontstaat een natuurcorridor tussen Leersumse veld/ Breeveen enerzijds en Kombos/Landgoed Maarsbergen anderzijds. Op de N226 worden veel dieren doodgereden door het verkeer. Het gebied is nu nog weiland, en het wordt al sinds tientallen jaren door verschillende dassenclans gebruikt als foerageergebied. Hier ligt de oudste dassenburcht van de Heuvelrug dichtbij. Het adviesbureau Ecoresult heeft namens de opdrachtgever contact opgenomen met de Dassenwerkgroep om een goed beeld te krijgen van functioneel leefgebied van dassen. Samen met de dassenwerkgroep van “Dorp en Natuur Amerongen/ Leersum” is de informatie over drie goed onderzochte territoria rondom het gebied gebundeld in een rapport. Alle onderzoekers zijn het erover eens dat afplaggen van deze gronden een groot voedselgebied van zeker één en mogelijk twee dassenclans zal vernietigen. De dassen eten hier jaarrond wormen in de voedselrijke weilanden. Er zijn talloze sporen, zoals wissels, haren aan het prikkeldraad, graafputjes. Helaas is er al een brede strook “proefgeplagd”, waar omwonenden bezwaar tegen gemaakt hebben. Daarvoor is een ontheffing van de wet natuurbescherming nodig. We adviseren hier geen voedselrijke bodem af te plaggen, maar er als basis grasland te behouden.
17-12-2020 Prattenburg: advies over natuurbegraafplaats. Op verzoek van de rentmeester van Prattenburg (gem. Rhenen) heeft de Dassenwerkgroep het bos onderzocht waarvoor plannen bestaan om er een natuurbegraafplaats te maken. Er werd samengewerkt met bureau Ecoconsultancy. De vraag was waar dassenburchten zitten en hoe de functionele leefomgeving van de dassen op het particuliere landgoed uitziet. Op vier onderzoeksdagen in de zachte weken van november 2020 werden maar liefst 18 burchten gevonden en talloze sporen evenals de loop van de belangrijkste wissels en de ligging van latrines. Ook werd er een boomstam gevonden die als krabpaal dienstdoet. Het is opmerkelijk dat de hoofdburcht zes pijpen heeft, maar één van de 17 bijburchten ook! Dat is zeker een belangrijke en druk gebruikte tweede verblijfplaats. De overige bijburchten hebben 1 tot 4 pijpen. De onderzoeksgegevens zijn gerapporteerd aan het adviesbureau, en zullen gebruikt worden bij het besluit over de natuurbegraafplaats. Wij denken dat het niet eenvoudig zal zijn in zo’n druk dassen- leefgebied een begraafplaats te maken, waarbij het begraven het functionele leefgebied van de dassen in het bos niet aantast. En
11-01-2021 Uitzonderlijke polderburcht. Veel dassenburchten liggen hoog en droog in bosranden of houtwallen. Er zijn echter uitzonderingen, zoals de burcht op de foto, in kaal polderland in het westen van de provincie Utrecht. Let vooral op het waterpeil bij de burcht. Voor deze dassenfamilie is er niet veel grond om droogblijvende gangen en kamers in de burcht te graven. Toch is de burcht jaar in jaar uit bewoond.