Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Berichten 11-05-2024 tot
09-01-2024 Dassen en winterse kou Nu het flink vriest, kunnen de dassen geen voedsel (wormen) meer vinden in de graslanden. Ze moeten zich redden met hun winterspek en binnenblijven in het warme hol, of op zoek naar minder koude plekken waar wat te eten valt. Bijvoorbeeld in grote rommelige tuinen, zoals deze, gelegen langs het spoor in Bilthoven. Er zijn nog insecten, vogelvoer en vruchten te vinden tussen de oude bladeren, bloempotten en losse spullen! De ruige begroeiing langs het spoor is ook aardig beschut om rond te scharrelen, en ook daar zijn bodeminsecten en noten te vinden. Hoe de looproute van de dassen in deze grote tuinen is, valt niet na te gaan. Het kan best dat de dieren van tuin naar tuin lopen, of het spoor ergens oversteken. Er is in ieder geval in de buurt een burcht bekend in een grote tuin, één van de weinige burchten binnen de bebouwde kom! Deze das bezoekt zijn tuinterritorium trouwens vaker: hij is regelmatig te zien op de camerabeelden.
28-11-2023 Dassen onder hooibalen In het natte veenweidegebied rond Loosdrecht leven enkele dassenfamilies onder weinig geschikte omstandigheden. Er is genoeg voedsel met veel wormen in de vochtige weilanden, maar een droge plek voor een burcht is lastig te vinden in de natte omgeving. Een paar dassen hebben zich dit jaar gevestigd onder een opslag van in plastic gepakte hooibalen: droog en warm. Helaas liggen de pakken met hooi er tijdelijk: het hooi moet in de winter naar de koeien. De Dassenwerkgroep Utrecht en t Gooi heeft daarom samen met de boer een plan gemaakt voor een kunstburcht (aangevoerde grond met kamers en buizen) in een “pestbosje”. Zo’n bosje ligt middenin het polderland, ver weg van boerderijen; vroeger werden er dieren begraven die bezweken waren aan miltvuur of veepest. In het bosje komt niemand, er liggen sloten en lopen geen paden heen. De gemeente Wijdemeren en de provincie Noord-Holland gaven toestemming en ontheffing, de materialen werden goedkoop bij elkaar gesprokkeld met geld van donaties (materiaal voor een kamer met stro in de burcht en PVC buizen, transport). Helaas geven de eigenaren van een perceel dat we moeten passeren tot nu toe geen recht van overpad over hun weiland naar het bosje waar een bestendiger burcht kan komen. De tijd dringt omdat de dassen vanaf december met rust gelaten moeten worden. Daarom werd door onze vrijwilligers een “noodburcht” aangelegd aan de rand van de hooibalenopslag, met een eenvoudige kamer met stro en een paar buizen. De dassen worden met voederbrokjes verleid om te verhuizen naar deze frisse, droge kamer en te stoppen met vernielen van de balen. Nu maar hopen dat deze noodoplossing werkt! Als u het werk van de dassenwerkgroep wilt steunen met donaties of helpen met veldwerk: info@dassenwerkgroeputrecht.nl