Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Berichten 2022-12-06 tot 2023-02-1
06-12-2022 John French op bezoek in Nederland John French, een groot dassenkenner en beroemd heggenvlechter uit Engeland heeft, samen met onze Hans Vink en Ton Meijer enkele burchten bezocht in Het Gooi. Het was een heel leerzame en vermakelijke excursie, waarbij John allerlei persoonlijke dassenbelevenissen vertelde, doorspekt met zijn typisch Britse humor. Zo vertelde hij maar liefst vier albino dassen gelijktijdig te hebben gezien op een burcht, en dat Oostenrijkse dassen bijna niet te observeren zijn omdat ze zich hebben aangepast aan intensieve jachtpraktijken. Ze komen pas erg laat uit de burcht, in het pikkedonker, en laten veel minder sporen achter die hun aanwezigheid kan verraden, zoals latrines. Leuk was ook hoe hij vertelde in Nederland kennis te hebben gemaakt met electric fense, schrikdraad. John vertelde dat dassen veel meer aarde uit de burcht graven op zandgrond, dan op kleigrond. Volgens John komt dit omdat er veel meer ondergrondse kamers en gangen instorten op zandgrond. Een nieuwe theorie voor ons, die vermoedelijk helemaal juist is. Op de foto bestuderen John en Hans een prachtige burcht in het Gooi. Het is de best bewoonde burcht dit in dit gebied momenteel bekend is. Op deze grote burcht werden dit jaar maar liefst achttien dassen geteld. 20-12-2022 Koud tochtje Ook bij pittig vriesweer lopen de dassen hun vaste routes op zoek naar voedsel. Hier zijn de wissels te zien die de Rijndijk bij Amerongen op- en afgaan. Het zijn drukbelopen paadjes van en naar de hoofdburcht, waar ze in deze wintertijd samen warm in verblijven. Soms worden ingangen tegen de kou ook nog afgesloten met gras en mos. De Rijndijk is een gevaarlijke oversteek: er zijn afgelopen jaren al vier dassen doodgereden. We dringen er bij het Waterschap HDSR en bij de betrokken gemeente Heuvelrug op aan, om bij de reconstructie OOK voorzieningen voor de oversteek van dieren te treffen. Dat kunnen verkeersdrempels worden, met een buis erin. Die werken meteen afremmend voor veiliger fietsen en wandelen. Er is ook een goedkopere optie van een metalen goot, die met een rooster in het wegdek ligt. De inloop van de goot kan waterkerend en verhoogd aangelegd worden. Er zijn goede voorbeelden van zo’n goot in de Maartensdijkseweg en de Wieksloterweg (Soest) Allemaal opties die nog bestudeerd worden, of “meegenomen” in de overwegingen. Het is te zien dat er hier iets nodig is!
11-02-2023 ZES Dassen!! Op een van de landgoederen aan de zuidflank van de Utrechtse Heuvelrug hangen wildcamera’s, die zes dassen tegelijk in beeld kregen. De camera’s hangen er langdurig, omdat er bouwplannen zijn in de nabije omgeving. Tegen die bouwplannen heeft de dassenwerkgroep bezwaar gemaakt. Er wordt een vitaal dassenterritorium aangetast, en dat kan niet zonder compensatie of mitigatie (= verzachting). De hoofdburcht is hier op het landgoed een grote burcht, die al vele jaren intensief gebruikt wordt. Tot onze verrassing is er nu beeldmateriaal beschikbaar van de dassenfamilie: in elk geval leven er ZES dassen. Dat zien we niet vaak: zoveel dassen tegelijk naar buiten en in eenzelfde beeld gevangen. Er bestaan wel grotere families met nog veel meer dassen, maar in onze streken is zo’n aantal uitzonderlijk. Een territorium beslaat in Utrecht en t Gooi tussen 50 en 150 hectare en er leven dan gemiddeld 3 ½ dassen. Als er jongen geboren worden, wat maar in 38% van de hoofdburchten gebeurt, komen er 2 a 3 jongen bovengronds. Jaarlijks sterft er een kwart van de dassen door het autoverkeer. Over het geheel van het werkgebied van de dassenwerkgroep Utrecht en t Gooi blijft de dassenpopulatie min of meer stabiel, met een dipje in 2022 door de lange droogte.