Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Berichten 04-04-2020 tot 13-07-2020
06-06-2020 Vreemde kostgangers Op een landgoed ten noorden van Amerongen bevond zich een jaar of vijftien terug een mooie dassenburcht. Die burcht is in verval geraakt en de dassenfamilie leek verdwenen. In mei dit jaar troffen we echter op korte afstand een mooie, grote burcht aan, onmiskenbaar van dassen: grote storthopen en heel veel vers uitgegraven grond. Opgetogen probeerden we de nieuwe burcht mooi op de kiek te krijgen. Totdat… er in onze ooghoek iets leek te bewegen in een dassenpijp. Het bleek een vossenwelpje, dat een aantal seconden geduldig poseerde terwijl we de camera in de videostand konden zetten. In onderstaand filmpje is goed te zien dat zo’n peutervosje nog blauwe ogen heeft! Die worden pas later bruin. Vooral in het voorjaar neemt een (aanstaande) vossenmoeder graag intrek in een dassenburcht. De dassen gaan dan in een ander gedeelte zitten van hun ‘eigen’ burcht, of in een bijburcht een stukje verderop.
06-06-2020 Gewroet naar larven Met het droge weer van mei 2020 zie je overal langs bospaden ‘gaatjes’ in de bermen. Die wroetplekjes zijn gemaakt door dassen, op zoek naar voedsel. Regenwormen, verreweg het belangrijkste dassenvoedsel, zijn door de droogte dieper in de grond gegaan. Dassen kunnen er dan vrijwel niet meer bij. Dassen gaan dan foerageren op beschaduwde plekken in het bos waar de bodem wat is verrijkt en er veel insectenlarven aanwezig zijn, zoals bermen van bospaden. Waarschijnlijk zijn de dassen vooral op engerlingen uit: behoorlijk grote larven van meikevers. De plekjes zijn op sommige plekken aardig diep: waarschijnlijk hebben ook de insectenlarven zich wat dieper terug getrokken. De foto is van Eyckenstein (Maartensdijk). Op Monnikenberg ( Hilversum) troffen we ook andere wroetsporen van dassen: uitgegraven hommelnesten. Naast hommelbroed zullen ook wel hommels zelf worden ingeslikt. In mestputjes van dassen worden ook wel pantsertjes van wespen gevonden. Kennelijk hebben dassen weinig last van steken van zulke insecten. Bijgaand filmpje ontvingen we van Anjel van der Wal, lid van de dassenwerkgroep in Amerongen/Leersum. Het geeft een mooi beeld van het ontstaan van wroetplekjes, hier langs een woonerf.