Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Berichten 2021-02-17 tot 2021-03-16
16-03-2022 Nergens in Utrecht meer jacht op vossen, zwanen en zwijnen De Rechtbank Midden Nederland heeft op 24 februari 2022 een opmerkelijke uitspraak gedaan. Nergens meer in de provincie Utrecht mogen vossen, knobbelzwanen en wilde zwijnen worden afgeschoten. Dat is ook goed nieuws voor de dassen. Dierenbeschermers vroegen om een voorziening tegen nachtelijke vossenjacht. Omdat er geen schade bekend is bij vrije uitloop kippenbedrijven en evenmin in weidevogelgebieden, -argument voor de nachtjacht- , vond de rechter die jachtvergunning ongegrond. Ook in andere provincies ( Zuid Holland, Zeeland) heeft de rechter de nachtjacht op vossen eerder verboden. Voor zwanen en zwijnen baseerde de rechter het verbod ook op het geringe schaderisico. Verrassend kwam er ook een algeheel verbod op vossenjacht. De Wet natuurbescherming voorziet namelijk niet in het opstellen van een ministeriele regeling. Onder zo’n vrijstellingsregeling wordt de vossenjacht toegestaan. Per direct is de jacht op vossen in Utrecht daarmee van de baan. Een drijfjacht in de Eempolder werd meteen beperkt tot het deel dat in Noord Holland ligt. Volgens boeren zijn vossen de schuld van het opeten van veel weidevogel kuikens (ook ganzenkuikens!). Uit onderzoek blijkt dat de vossenpopulatie al minstens 15 jaar in ons land stabiel is, ondanks dat er ieder jaar honderden vossen gedood worden. Het zijn namelijk merendeels jonge dieren die geschoten worden. Het geboortecijfer hangt direct samen met de voedseldraagkracht van het leefgebied. Dit gehele verbod op vossenjacht is ook goed nieuws voor de dassen. We krijgen regelmatig meldingen van geschoten dassen, of aanwijzingen zoals een vangkooi, hoogzit of lokvoer op dassenwissels of dichtbij een dassenburcht. Steevast is het verweer van jagers: “Daar zit een vos”. Ook in Limburg, op de Veluwe en in de Achterhoek wordt dergelijke stroperij op dassen gemeld. De foto’s van dode dassen met schotwonden staan op de websites. Vangkooien op dassenroutes zijn in strijd met de Conventie van Bern ( verboden volgens appendix IV als de kans bestaat dat er andere dieren dan vossen inlopen; de das is beschermd volgens appendix III). De meeste dassensterfte komt overigens nog altijd door het verkeer. 17-02-2022 Raad van State verplicht tot dassenonderzoek Crailo Op de voormalige legerplaats Crailo wil men een woonwijk bouwen. Daarvoor is o.a. ecologisch onderzoek gedaan. Onze vrijwilligers in Bussum zijn goed op de hoogte van de dassen op en nabij Crailo, waar in een kraamburcht elk jaar jongen worden geboren. Het onderzoeksbureau meldde slechts “een zwervend of foeragerend exemplaar”, dat op de camera was gezien en vossenholen in plaats van dassenburchten. De Raad van State zag in een procedure ( voorlopige voorziening) aanleiding de projectontwikkelaar op te dragen nader dassenonderzoek te doen in samenwerking met de Dassenwerkgroep Utrecht en t Gooi. De dassenaanwezigheid blijkt nog veel intensiever dan aanvankelijk gedacht. Er worden op de oude legerplaats meerdere bijburchten - met gebruikssporen- veel wissels en talloze graafsporen gevonden. Op diverse plekken passeren dassen de omheining. Het verlaten terrein heeft zich in 30 jaar ongestoord ontwikkeld tot een waardevol natuurgebied voor das, vos, houtsnip en vele andere dieren! Wij hebben het onderzoeksbureau en de projectontwikkelaar meegenomen en op het terrein de dassenaanwezigheid laten zien. Daarbij was ook de Omgevingsdienst Noord Holland Noord aanwezig. Een rapport met bevindingen wordt spoedig opgesteld en zal zeker een rol spelen bij het verder ontwikkelen van de plannen waarbij compensatie voor de dassen en andere dieren noodzakelijk is.