Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Berichten 2022-07-05 tot 2022-07-26
05-07-2022 Hoorzitting bij provincie De Dassenwerkgroep Utrecht en t Gooi heeft haar bezwaren toegelicht bij de hoorzitting van de commissie AWB van de provincie Utrecht (5 juli 22). Het gaat om bezwaren tegen een ontheffing van de Wet natuurbescherming voor de das (ook voor ringslang en gewone dwergvleermuis) voor bouwplannen in het NNN natuurgebied bij de Werken van Griftenstein (omgeving Utrechtseweg 341, De Bilt). Ook de Stichting Milieuzorg Zeist, de lokale bewonersvereniging en een buurtbewoner lichtten hun bezwaren toe. Utrechts landschap en NMU hadden schriftelijk bezwaar gemaakt. Het werd een pittige discussie met vertegenwoordigers van de provincie en van adviesbureau Ecoconsultancy, die de plannen had begeleid. Het bestemmingsplan om te bouwen in het NNN-gebied is door de gemeente De Bilt afgewezen, maar de ontheffing Wnb is desondanks toch verleend. Volgens voorschrift bij de ontheffing wordt het natuurgebied naast de woonwijk “ge-upgraded” door kruiden en faunarijk grasland beheer. Maar er moet tegelijk vaker gemaaid worden vanwege de dassen, die kort gras nodig hebben. Dat is strijdig met het voorgeschreven beheer van 1x maaien en niet-mesten. Volgens de provincie wordt het beheer aan de initiatiefnemer overgelaten. Ook ontbreekt een afweging van alternatieven voor het bouwen in NNN. Volgens de provincie mogen alternatieven uitsluitend bekeken worden binnen het plangebied. Dan is er alleen alternatief om binnen de rode contour te bouwen en dat zou financieel niet wenselijk zijn. Bouwen is van groot maatschappelijk belang, dus moet de natuur wijken, ook in deze smalle natuurcorridor dicht bij de stad Utrecht. De faunapassage zal ter plaatse verslechteren. Door dit plan worden twee dassenclans getroffen. Ze verliezen samen 11.330 m2 voedselgebied, merendeels dichtbij een grote kraamburcht. de compensatie wordt gevonden in ”upgraden” Het is onbekend wanneer de uitspraak komt; deze wordt een advies aan GS van de provincie Utrecht.
26-07-2022 Verzwakt babydasje gevonden Langs een bospad op landgoed Prattenburg (Rhenen) trof een wandelaar op 14 juli 2022 een -nog levend maar zwak- babydasje aan. Zij heeft direct SBB gebeld, die via de lokale boswachter vrijwilligers van de dassenwerkgroep uit Amerongen alarmeerde. Het kleine dier probeerde nog dapper van zich af te bijten, voordat het in een handdoek gewikkeld met warme kruik naar de opvang van Das en Boom werd gebracht. Ze leek kansloos: ze was te zwak om te drinken. Maar dankzij de trouwe zorgen van de vrijwilligers bij Das en Boom kreeg ze toch wat melk binnen en knapte ze in enkele dagen op. Het gaat nu goed met haar (filmpje!) Waarom het diertje uit het veilige hol gekropen is? Dat gebeurt meestal als de moeder niet meer thuiskomt omdat die is doodgereden, maar er is hier in de wijde omgeving geen verkeerslachtoffer gemeld. Over jacht of aanvallen van honden is ook niets bekend. We houden de burcht in de gaten!