Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Nieuws
12-01-2021 Zo kan het ook! Wie de bossen, akkers en weilanden van Beukenburg- De Leijen ( De Bilt, Utrecht) kent, weet dat wroetsporen van dassen zeer talrijk zijn. Dassenwissels zijn duidelijke dassensporen en als je wat doorzoekt vind je ook latrines en mestputjes. Ik was afgelopen weekend te gast bij vrienden in de Noord Veluwe, om precies te zijn in Emst(Gelderland) net ten zuiden van Epe. Een prachtig landschap ten westen van Emst vormt de overgang tussen de Tongerense Berg en het Wisselse Veen. Een landschap dat in een zekere zin vergelijkbaar is met de overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar de veengronden van Groenekan en Maartensdijk. Goed graafbare droge gronden naast regenwormrijke weilanden en enkele maisakkers, daarmee dus net als Beukenburg-De Leijen een dasseneldorado. Op de Lage Veenweg trof ik dit niet te missen bordje aan een hek. Niet dat daar veel geparkeerd wordt, dit deel van de Noord-Veluwe is echt stil. Het laat zien dat deze bewoners die rust echt respecteren. Voor mij een mooi voorbeeld van goed omgaan met natuurwaarden in je eigen leefomgeving. 11-01-2021 Uitzonderlijke polderburcht. Veel dassenburchten liggen hoog en droog in bosranden of houtwallen. Er zijn echter uitzonderingen, zoals de burcht op de foto, in kaal polderland in het westen van de provincie Utrecht. Let vooral op het waterpeil bij de burcht. Voor deze dassenfamilie is er niet veel grond om droogblijvende gangen en kamers in de burcht te graven. Toch is de burcht jaar in jaar uit bewoond. 17-12-2020 Prattenburg: advies over natuurbegraafplaats. Op verzoek van de rentmeester van Prattenburg (gem. Rhenen) heeft de Dassenwerkgroep het bos onderzocht waarvoor plannen bestaan om er een natuurbegraafplaats te maken. Er werd samengewerkt met bureau Ecoconsultancy. De vraag was waar dassenburchten zitten en hoe de functionele leefomgeving van de dassen op het particuliere landgoed uitziet. Op vier onderzoeksdagen in de zachte weken van november 2020 werden maar liefst 18 burchten gevonden en talloze sporen evenals de loop van de belangrijkste wissels en de ligging van latrines. Ook werd er een boomstam gevonden die als krabpaal dienstdoet. Het is opmerkelijk dat de hoofdburcht zes pijpen heeft, maar één van de 17 bijburchten ook! Dat is zeker een belangrijke en druk gebruikte tweede verblijfplaats. De overige bijburchten hebben 1 tot 4 pijpen. De onderzoeksgegevens zijn gerapporteerd aan het adviesbureau, en zullen gebruikt worden bij het besluit over de natuurbegraafplaats. Wij denken dat het niet eenvoudig zal zijn in zo’n druk dassen- leefgebied een begraafplaats te maken, waarbij het begraven het functionele leefgebied van de dassen in het bos niet aantast. En omgekeerd: waarbij de dassen geen schade toebrengen aan de graven …