Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Nieuws
03-06-2024 Speciaal verzoek door NJN Jongeren van de NJN zijn erg betrokken bij de natuur, die ze daarbij zoveel mogelijk zelfstandig onderzoeken. Ze organiseren lezingen en natuurkamp-activiteiten op eigen initiatief. We gaven dan ook graag gehoor aan een verzoek van de NJN om een lezing te houden over de Das. Die vond eind mei 2024 plaats in de werkschuur De Bosuil van Natuurmonumenten in Zuid-Kennemerland. Er kwam een groep jongeren en ouders met kinderen met grote interesse in de das. Die komt in deze omgeving niet voor, maar is door uiterlijk en verborgen leefwijze erg wetenswaardig. Zo’n studieonderwerp past in de doelen van de NJN https://www.njn.nl/elk- uur-natuur/ Onder het tiental toehoorders waren naast jongeren ook twee kinderen in basisschool leeftijd (met hun ouders). Ze stelden zelf veel vragen en onze spreker kreeg leuke interactie. Het verhaal van de dassen werd daardoor levendig; de foto’s en filmpjes spraken het jonge publiek erg aan. Ook de opgezette das “Bluebell” werd onderzocht en geaaid. Wat een prachtig en sterk dier! Wellicht komt er een vervolg in de vorm van een “dassenkamp” voor NJN-ers op een plek in Utrecht. Het is voor de Dassenwerkgroep een opsteker voor ons werk, dat jongeren zich zo inzetten voor studie en behoud van de Nederlandse natuur! We vinden het een eer om daaraan bij te dragen en doen dat met veel plezier. 11-05-2024 Niet rondlopen bij een dassenburcht Het komt vaak voor dat mensen (hondenuitlaters!) in de omgeving van een dassenburcht rondlopen. Daarmee worden -onbedoeld en ongemerkt- de dassen verstoord. Het “posten” bij een burcht door personen die een das willen zien, of door onderzoekers die willen weten of een burcht bewoond is, heeft ongemerkt effect. De dieren zien of ruiken de aanwezigheid van mensen en honden, en die geur blijft nog lang hangen. Als het regelmatig gebeurt, zullen de dassen door hun voortdurende drang tot vluchten, niet genoeg tijd en rust hebben om te foerageren. Het betekent dat de functionaliteit van de burcht verslechtert. De dieren zijn minder fit, krijgen geen jongen meer en vertrekken. Juridisch gezien is het rondhangen daarmee een overtreding van de omgevingswet, ook al wordt de burcht feitelijk niet betreden. Er zijn diverse voorbeelden van dassenburchten die vanwege frequent bezoek van mensen en hun honden verlaten worden, waarna de dieren weer opduiken op minder geschikte plekken. Ook een hoogzit voor de jacht op vossen heeft zulk verstorend effect: de dassen ruiken de jager en blijven binnen tot het veilig is. Uit het bijgaande filmpje is te zien, dat de das de bezoeker al lang in de gaten heeft (ruikt) voordat de bezoeker enig idee heeft van de aanwezigheid van de das. De bezoeker kan niet geloven dat hij een das heeft verstoord! De onderzoeker met de camera heeft het beeld vastgelegd. 30-01-2024 Plannen Soestdijk gaan niet door De Raad van State heeft op 24 januari 2024 het bestemmingsplan voor Soestdijk vernietigd. Er komen geen 98 dure appartementen, geen hotel, horeca en winkels, en voorlopig zijn er ook geen grote evenementen meer met honderdduizenden bezoekers per jaar. De verkeerveiligheid bij evenementen was ondermaats, de gevolgen voor Natura 2000 gebieden waren onderschat en het plan was in strijd met de interim omgevingsverordening van de provincie Utrecht. Stikstofuitstoot en milieuhinder bleken niet te kloppen: geluid en lichthinder werden niet gecompenseerd. Op het park en in het bos is een bijzonder waardevolle natuur, met o.a. ransuil, ringslangen en dassen en zeer zeldzame mossen en paddenstoelen. Een aantal dassenfamilies leeft er al vele tientallen jaren ongestoord. Ze lieten zich ook overdag zien in de volstrekte rust van het parkbos. Het gebied is onderdeel van Natuurnetwerk Nederland (NNN), waar zorgvuldig met de natuurwaarden moet worden omgegaan. Sinds de plannen werden gemaakt, was er veel verzet onder buurtbewoners en natuur-, cultuur- en milieuorganisaties, waaronder Natuurmonumenten en Werkgroep Roofvogels.