Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Nieuws
04-02-2020 "Das uit de knoop"- artikel in de Telegraaf Op de natuurpagina van de Telegraaf van 29 januari werd onder deze titel een mooi verhaal met grote foto geplaatst over de dassen die in ons land leven. "Mysterieus nachtdier is weer bezig aan opmars" was de ondertitel. Het verhaal ( door Chris Ververs) is tot stand gekomen na een interview met voorzitter Ton Meijer van de Utrechtse Dassenwerkgroep. Met leuke wetenswaardigheden van dit dier dat verborgen leeft, maar met wildcamera's zichtbaar gemaakt wordt. Veel mensen genieten zo van de aanwezigheid van dassen in een mooie en rijk gevarieerde natuur. In het artikel werd ook verteld over burchten, territoria , latrines (poepputjes) en de jarenlange plaatstrouw in een landschap waarin wormen en kleine prooien worden opgeslobberd. Er kwamen dan ook diverse reacties op dit artikel van mensen die dassen hadden gezien. De Dassenwerkgroep Utrecht en t Gooi werkt graag mee aan de totstandkoming van dergelijke publicaties, die een breed publiek bereiken. Het leidt tot meer kennis over de das en helpt bij de bescherming van zijn leefgebied. 25-01-2020 De laatste natuurschakels: 2 faunatunnels bij De Bilt in aanleg. Eind januari 2020 wordt gestart met de aanleg van 2 faunatunnels in de verbinding tussen het Kromme Rijngebied met het westelijke Noorderpark en de Vechtplassen. Nabij het KNMI is het oude fietstunneltje onder de Utrechtseweg (N237) naar de Uithof vervangen door een brede fietstunnel die in november 2019 klaar was. Het oude tunneltje wordt ingericht als faunapassage. Bij fort Griftenstein komt er onder de N237 een tweede faunatunnel, die de provincie eind 2020 laat aanleggen in het kader van ontsnippering maatregelen. De dieren kunnen dan veilig noord- zuidwaarts migreren tussen de Uithof en de Voorveldse polder. Deze polder wordt heringericht met veel natuurvoorzieningen. Er komt ook een faunatunnel onder de Biltse Rading, die door de gemeente Utrecht wordt aangelegd vanaf januari 2020. Die vormt de verbinding tussen de Voorveldse polder en de westelijke polders van De Bilt/ Groenekan. Deze beide verbindingen moeten de laatste twee hindernissen oplossen van de "natte" Utrechtse natuurgebieden tussen Kromme Rijn en Vechtstreek. Er zullen veel dieren gebruik maken van de tunnels zoals dassen, marters, ringslangen, kikkers en padden. In de komende jaren vallen daardoor minder verkeersslachtoffers onder de dieren en worden deelpopulaties beter verbonden. Er zijn veel faunapassages onder en over de A12, A27 en A28 en de provinciale wegen en spoorlijnen in Utrecht. Deze vormen samen een veilige natuurroute west-oost van meer dan 15 kilometer. Het hele systeem van faunatunnels en buizen is bedoeld om de biodiversiteit in de provincie Utrecht te helpen bevorderen en beschermen. Het gebruik van de passages wordt regelmatig gemonitord. Veel van deze tunnels worden gebruikt door dassen, soms zelfs als hoofdgebruiker met meerdere passages per nacht.