Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Nieuws
29-06-2020 Jonge dassen verkennen de buitenwereld De vaste camera bij de dassenburcht op de Utrechtse Heuvelrug volgt dit seizoen de dassenfamilie van de Eik. De twee kleuterjongen verkennen de buitenwereld, leren hun snuit te gebruiken om te wroeten naar larven en hobbelen achter moeder aan. Dan zijn ze een tijdje verdwenen. Volwassen dassen gebruiken de speelplek ook om met elkaar te stoeien! Het komt vaker voor dat een moeder met haar jongen uitwijkt naar een bijburcht vlak in de buurt, waar het rustiger is dan in de familieburcht. Wanneer komen ze terug? 06-06-2020 Gewroet naar larven Met het droge weer van mei 2020 zie je overal langs bospaden ‘gaatjes’ in de bermen. Die wroetplekjes zijn gemaakt door dassen, op zoek naar voedsel. Regenwormen, verreweg het belangrijkste dassenvoedsel, zijn door de droogte dieper in de grond gegaan. Dassen kunnen er dan vrijwel niet meer bij. Dassen gaan dan foerageren op beschaduwde plekken in het bos waar de bodem wat is verrijkt en er veel insectenlarven aanwezig zijn, zoals bermen van bospaden. Waarschijnlijk zijn de dassen vooral op engerlingen uit: behoorlijk grote larven van meikevers. De plekjes zijn op sommige plekken aardig diep: waarschijnlijk hebben ook de insectenlarven zich wat dieper terug getrokken. De foto is van Eyckenstein (Maartensdijk). Op Monnikenberg ( Hilversum) troffen we ook andere wroetsporen van dassen: uitgegraven hommelnesten. Naast hommelbroed zullen ook wel hommels zelf worden ingeslikt. In mestputjes van dassen worden ook wel pantsertjes van wespen gevonden. Kennelijk hebben dassen weinig last van steken van zulke insecten. Bijgaand filmpje ontvingen we van Anjel van der Wal, lid van de dassenwerkgroep in Amerongen/Leersum. Het geeft een mooi beeld van het ontstaan van wroetplekjes, hier langs een woonerf.